Mesafeli Satış Sözleşmesi

                                               MESAFELİ SATIM SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

SATICI:

Satıcı İsim/Unvanı: TOFİSA TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Satıcı’nın Açık Adresi: MEHMET NESİH ÖZMEN MAHALLESİ KIZILAĞAÇ SOKAK NO:1 GÜNGÖREN/İSTANBUL

Satıcı Mersis No:

Satıcı E-Posta Adresi :

 

ALICI :

 • Adı – Soyadı :
 • Adresi :
 • Telefon :
 • E-Posta :

 

MADDE 2: TANIMLAR

 

MADDE 3: SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu Sözleşme’nin konusu, 6502 sayılı Tüketici Korunması Hakkında Kanunu ve 29188 sayılı Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hakları ve yükümlülüklerinin tespiti yapılarak hazırlanmış olup Alıcı’nın Satıcı’ ya ait www.tofisa.com web sitesinden elektronik ortamda sipariş verdiği, nitelikleri ve satış fiyatı sözleşmede belirtilen gibi olan ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgilidir.

3.2.Sözleşmeye konu olan ürün/ürünlerin bedeli olarak Satıcının internet sitesinde daha önce listelenen ve ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır ve ilan edilen fiyatlar veya kampanyalar Satıcı tarafından güncelleme yapılana veya değiştirilene kadar geçerlidir. Belirli süreliğine ilan edilen fiyatlar, süre sonuna kadar geçerlidir. Satıcının internet sitesinde yer alan ‘Ön Bilgilendirme Formu’ ve siparişe ait faturalar bu sözleşmenin ayrılmaz parçaları olarak kabul edilmiştir.

MADDE 4: SÖZLEŞMENİN İFASI VE SÜRESİ İLE ÜRÜN TESLİMİ VE ÖDEME BİLGİLERİ

4.1.Sözleşmeye konu olan ürün/ürünlerin Alıcının sipariş formunda belirtiği adreste kendisine veya teslim almaya yetkili kişiye teslim edilmesi ile sözleşme ifa edilmiş olacaktır. Satıcının daha önce imzaladığı işbu sözleşmeyi Alıcı tarafından sipariş onayı ile beraber imzaladığı kabul edilecektir.

4.2.Satıcının internet sitesinde yayınlanan ürünleri KDV bedeli dahil edilmiş hali ile yayınlanmaktadır. Alıcı sipariş etmiş olduğu ürün/ürünlerin cinsi, türü, kodu, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, teslimat bilgileri, fatura bilgileri, kargo ücretleri hakkında bilgi aldığını onaylar ve Alıcının seçmiş olduğu ödeme yöntemi üzerinden ödeme işlemi yapılır. Alıcının ödeme yapmasının ardından, ürün/ürünlerin sevkinden önce, alıcının sipariş bilgilerinde belirtiği iletişim numarasına sipariş onayı hakkında mesaj gönderilir.

4.3.Ürün/ürünlerin teslimatına ilişkin kargo masrafı Alıcıya aittir. Satıcı belirlediği koşullar ve kampanya sürelerinde teslimat masrafını kendisinin karşılayacağına dair beyanda bulunmuş ise teslimat masrafı Satıcı tarafından karşılanır.

4.4. Teslimatın ifası, Alıcının sipariş etmiş olduğu ürün/ürünlere ilişkin ödemenin Satıcının hesabına aktırılması ve ürün/ürünlerin stok durumunun uygunluğunun olması ile ürün/ürünler sevkiyatı en kısa sürede Satıcı tarafından yapılır. Satıcı ürün/ürünlerin Alıcı tarafından sipariş edilen tarihten itibaren 30(otuz) gün içinde teslim edecektir. Alıcı tarafından herhangi bir sebeple ürün/ürünlerin bedelinin ödenmediği veya banka tarafından ödemenin iptal edilmesi ya da geri istenilmesi durumunda Satıcı ürün/ürünlerin teslim yükümlülüğünden kurtulmuş olacaktır.

MADDE 5: ALICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

5.1. Alıcı, Satıcının internet sitesinden sipariş ettiği ürün/ürünler temel özellikleri, satış fiyatı, ödeme şekilleri, teslimat ve kargo bedellerine ilişkin Ön Bilgilendirme Formu’ndan bahsi geçen konular hakkında bilgi sahibi olduğunu,

5.2. Alıcı, tüketici sıfatıyla talep ve sipariş hakkındaki şikayetlerini, Satıcının bu sözleşmede belirttiği iletişim adresleri vasıtasıyla ulaştırabileceğini,

5.3.Alıcı işbu sözleşmeyi ve Ön Bilgilendirme Formu ’nu teyit etmesi ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulmadan önce Satıcı tarafından verilmesi gereken adres, siparişi verilen mal veya hizmete ait temel özellikler, mal veya hizmetin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat ile teslimat fiyatı bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olduğunu,

5.4.Alıcının cayma hakkının olduğunu ve bu hakkın kullanımındaki şartlar, süreler, usulü ile Satıcının cayma hakkında kullanılacak taşıma şekillerine ilişkin bilgileri, cayma hakkını kullanabileceği mecraların neler olduğu hakkında bilgi sahibi olduğunu, cayma hakkını süresinde kullanmadığında, cayma hakkından faydalanamayacağını ya da hangi koşullarda cayma hakkında yararlanamayacağı hakkında bilgi sahibi olduğunu,Alıcı yukarıda sayılan taahhütleri işbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Formu’nu elektronik ortamda onaylamak suretiyle ayrıca mesafeli sözleşme akdinden önce Satıcı tarafından Alcı’ya verilmesi gereken bilgileri de eksiksiz ve doğru edindiğini teyit etmiştir.

5.5.Alıcı, Satıcı tarafından kabul edilen ve uygulanan Alıcı’ya ait bilgiler için geçerli gizlilik, veri kullanımı işleme, Alıcı ile elektronik iletişim kuralları ve Alıcı’nın bu konuya ilişkin Satıcı’ ya vermiş olduğu izinleri ve hem Alıcı’nın hem de Satıcı’ nın sahip olduğu hakları, bu hakların kullanımı ve süreleri ile ilgili olan bilgileri Satıcı’ya ait olan internet sitesindeki Ön Bilgi Formu’ ndan, Aydınlatma Metin’in den öğrendiğini kabul ve beyan eder.

5.6. Alıcı’nın, sipariş ettiği ürün/ürünlerin teslim anında, tahrip olmuş, kırık, ambalajı yırtılmış ve buna benzer hasarlı veya ayıplı olduğu dış görüntüsünden anlaşılan teslimatlar da kargo hizmeti veren şirketinden ürün/ürünlerin teslim alınması halinde sorumluluk tamamen kendisine ait olacaktır. Ürün /ürünlerin tesliminden sonra Alıcı’ya ait kredi kartının Alıcı’nın kusurundan kaynaklanmayan şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olacak şekilde kullanılması nedeni ile banka veya finans kuruluşlarının ürün/ürünlerin bedelini Satıcı’ ya ödememeleri durumunda, Alıcı’ya ürün/ürünlerin teslim edilmiş halinde Alıcı 3 (üç) gün içinde Satıcı’ ya iade etmekle yükümlüdür. Bu durumlarda teslimat giderleri Alıcı’ya aittir.

5.7. Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan, Satıcı’nın ve tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülmeyen, tarafların borçlarını yerine getirilmesini engelleyici, geciktirici durumların oluşması ile olan mücbir sebepler nedeni ile sözleşme konusu ürün/ürünlerin süresinde teslim edilmemesinde Satıcı bu gecikmeyi Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Alıcı bu durum karşında siparişin iptalini, emsali ile değiştirilmesini yada geciktirici durumun ortadan kaldırılana kadar siparişin ertelenmesi haklarına sahiptir. Alıcı tarafında siparişin iptal edilmesi halinde Alıcı’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, ürün/ürünlerin tutarı Alıcı tarafından bildirilen banka hesabına bildirilen tarihten itibaren 14(ondört) gün içinde ödenecektir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün/ürünlerin tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 14(ondört) gün içerisinde ilgili bankaya iade yapılır.

5.8.Alıcı’nın arama veya kısa mesaj gibi satış kanalı ile vermiş olduğu siparişlerinde Satıcı’nın müşteri temsilcisi tarafından oluşturulacak sipariş için zaruri olan bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde vereceğini, kendi özgür iradesi ile kabul eder. Alıcı’nın paylaşmış olduğu bilgileri veya internet sitesi hesabına ilişkin bilgilerin rızası dışında ele geçirildiğini, hesabına izinsiz erişim sağlandığını ya da gizlilik ihlalinin olduğu iddialarında bulunmayacağını bu durumlara muvafakatı olduğunu kabulü ve Satıcı’ya vermiş olduğu bilgilerin doğru olmaması halinde ise Satıcı aleyhine yöneltilecek olan her türlü talepten ve zarardan münhasıran kendisinin sorumlu olacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.9. Alıcı’nın, Satıcı’ ya ait olan internet sitesinden yapmış olduğu alışverişlerinde, gerek kapıda ödeme gerek ise de diğer ödeme yöntemlerinden herhangi birini kullanarak yaptığı ödemeler sonucunda Satıcı’nın iade etme yükümlülüğü olmasında sadece Alıcı’nın kendisine ait veya bildireceği IBAN bilgilerine yapılacağını, Alıcı’nın IBAN bilgilerinin olmaması durumunda tüm sorumluluğunun kendisine ait olmak üzere, talebi halinde birinci dereceden yakını ait IBAN bilgisine de yapılabilecektir.

MADDE 6: SATICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Satıcı ürün/ürünlerin tüketici mevzuatına uygun olarak sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak Alıcı’ya teslim edilmesinden sorumludur.

6.2. Satıcı mücbir sebepler veya teslime engel olacak olağanüstü nedenlerle sözleşme konusu ürün/ürünleri hizmeti süresi içinde teslim edemez ise bu durumu öğrendiği tarihten itibaren 3 (üç ) gün içinde Alıcı’ya bildirmekle yükümlüdür. Bildirimleri Alıcı’nın sipariş bilgileri verirken kendi rızası ile vermiş olduğu iletişim kanaları ile gerçekleştirecektir.

MADDE 7: CAYMA HAKKI VE KULLANILACAK HALLER

7.1.Alıcı, hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin, sözleşmeye konu olan ürün/ürünleri kendisine veya gösterdiği adreste bulunan kişi teslim tarihinden itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanabilir. Ayrıcı Alıcı sözleşmenin kurulmasından ürün/ürünlerin teslimine kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. Ürün/ürünlerin taşıyıcı firmaya teslim edilmesi, tüketiciye teslim olarak nitelendirilemez.

7.2.Alıcı cayma hakkını kullanırken; Satıcı’ya ait olan internet sitesinden Hesabım>Mevcut Sipariş>Siparişlerim üzerinden "İade Et" bağlantısına tıklayarak ilgili sayfada yer alan iade talep formu doldurarak iade için gerekli bilgileri alabilecektir. Alıcı cayma hakkını kullanmasından itibaren 10 (on) gün içerisinde ürün/ürünleri Satıcı’ ya geri göndermesi gerekmektedir. Ürün tesliminden sonra iade ücreti işlemi yapılacaktır.

7.3.Alıcı cayma hakkı ile iade edeceği ürün/ürünlerin kullanılmamış olması koşulu ile kutusu, ambalajı, etiketi varsa standart aksesuarları, ürün/ürünlerle birlikte hediye edilen hediye edilen diğer ürün/ürünleri eksiksiz ve hasarsız şekilde iade etmesi gerekmektedir. Ürün /ürünlerin iadesi sırasında Alıcı’ya ibraz edilen faturanın da ürün/ürünler ile gönderilmesi gereklidir. Faturanın iade ile beraber gönderilmemesi durumunda KDV ve varsa benzeri yasal yükümlülükler iade edilemeyecektir.

7.4. Satıcı, cayma hakkının kullanıldığı tarihten itibaren 14(ondört) içerisinde ürün/ürünlerin bedelini Alıcı’nın ödediği şekilde iadesini gerçekleştirir. Alıcı, cayma hakkının kullanımında ürün/ürünlerin iade sebebi olarak Mesafeli Satış Sözleşmesi Yönetmeliği 8.madde de sayılan ayıplı ürün/ürünlerde kaynaklanması dışındaki hallerde, Satıcı’ nın anlaşmalı olduğu taşıma firması kullanmasında iade kargo bedelinden sorumlu olmayacaktır. Alıcı, iade edeceği ürün/ürünleri Satıcı’ nın anlaşmalı olduğu taşıma firması dışında bir taşıma firması ile göndermesi durumunda iade kargo bedeli ve ürün/ürünlerin uğrayacağı hasar ile zarardan kendisi sorumlu olacaktır. Ürün/ürünlerin teslimine kadar olan sürede cayma hakkının kullanılmasında iade kargo bedeli Alıcı’nın sorumluluğunda olacaktır.

Kozmetik ve kişisel bakım ürünleri, iç giyim ürünleri, mayo, bikini, kitap, kopyalanabilir yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler ile kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit vb.) ancak ambalajı açılmamış, denenmemiş, bozulmamış ve kullanılmamış olmaları halinde iade edilebilir.

MADDE 8: CAYMA HAKKININ KULLANILMAYACAK HALLER

8.1. Alıcı tarafından aşağıdaki hallerin varlığı durumunda cayma hakkı kullanılamayacaktır;

 1. a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan ürün veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.
 2. b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde, ürünlere ilişkin sözleşmeler.
 3. c) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.
 4. d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.
 5. e) Ürünlerin tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.
 6. f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmelerde; ve Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ile tüketiciye anında teslim edilen gayri maddi mallara ilişkin sözleşmelerde (hediye kartı, hediye çeki, para yerine geçen kupon ve benzeri).
 7. g) ALICI, cayma süresi içinde ürün/ürünleri, işleyişine, teknik özelliklerine ve kullanım talimatlarına uygun bir şekilde kullanmadığı takdirde meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan kanun gereği sorumludur. Buna göre, cayma tarihine kadarki süreçte ürün/ürünlerin kullanım talimatlarına, teknik özelliklerine ve işleyişine uygun bir şekilde kullanılmamasından ötürü değişiklik veya bozulma olursa ALICI cayma hakkını kaybeder.

MADDE 9: GİZLİLİK, KİŞİSEL VERİLER VE BİLGİ GÜVENLİĞİ

9.1. Alıcı tarafından, Satıcı’ya ait internet sitesinde sipariş verilirken kendisine ait bilgilerin, işlemlerin güvenliğinin sistem altyapısı ve bilgi işlemin mahiyetine göre teknik imkanlar ölçüsünde Satıcı tarafından alınmıştır. Her ne kadar Satıcı tarafından bu güvenlik sağlanmış olsa da, Alıcı bilgilerini kendisine ait cihazları kullanarak girdiği için Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

9.2.Alıcı dilediği her zaman Satıcı’nın belirtmiş olduğu iletişim kanalları ile ulaşıp veri kullanımını, işlenmesini durdurma talebinde bulunabilir. Alıcı’ nın talebi üzerine kişisel verileri ve tarafına iletilen iletiler yasal azami süre içinde durdurulacaktır ayrıca hukuken muhafaza edilmesi gereken bilgiler haricindekiler sistemden silinir veya kişisel verileri içermeyecek şekilde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

9.3.Alıcının sipariş onayının ardından belirtmiş olduğu e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme  Formu ve Sözleşme metnine veri sağlayıcına kaydedip saklayarak dilediği zaman ulaşabileceği gibi Satıcı da Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme metnini sisteminde üç yıl süre ile muhafaza edecektir.

9.4. Alıcının vermiş olduğu  kişisel bilgilerin doğru olduğunu bu bilgilerin yanında sipariş için vermiş olduğu kişisel bilgileri gibi tüm verilerin, üyeliği herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Satıcı ile sözleşme ile belirtilmeyen iştirakleri, bağlı ortaklıkları Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmalar ve çalışanları tarafından toparlanmasına, işlenmesine verilen tüm veri ve kişisel bilgilerde yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı, iştirakleri ve Program kapsamında birlikte çalıştığı firmaların sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

9.5. Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

MADDE 10: UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu Mesafeli Satım Sözleşmesi uygulanmasında uyuşmazlık olması durumunda Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcının Mal veya Hizmeti satın aldığı ve ikametgâhının bulunduğu yerdeki İl/İlçe Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

 

 

Satıcıya ait internet sitesi üzerinden verilecek siparişlere ait ödemelerin gerçekleşmesi durumunda Alıcı işbu Sözleşme’nin tüm maddelerini koşulsuz kabul etmiş sayılacaktır. Satıcı, Sözleşme’nin internet üzerinden veya iletildiği kanal vasıtasıyla Alıcı tarafından okunduğuna ve kabul edildiğine dair onayı almadan sipariş verilemeyeceğine ilişkin yazımsal düzenlenmeleri yapmakla yükümlüdür.


10 (on) maddeden ibaret işbu Sözleşme, Taraflarca okunarak, #DATE# tarihinde, Alıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilmiş ve derhal yürürlüğe girmiştir.

 

 

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.